Privacyverklaring

 
 

Wij hebben de verantwoordelijkheid te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

Klik op de link 'privacyverklaring Stichting MaxZorg' om te lezen hoe we hier mee om gaan.