Over ons

 
 

Wie we zijn


 
Persoonsgerichte kwaliteitszorg

Mensen die door ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen zonder uitzondering zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Daarom zoeken onze professionals altijd in overleg met hen naar de zorgoplossing die het beste past bij hun manier van leven. Dát noemen we bij Stichting MaxZorg persoonsgerichte kwaliteitszorg: persoonlijk, betrokken en op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Transparantie

Onder kwaliteit verstaan we niet alleen maatwerk en deskundigheid, maar ook transparantie. Wij vinden dat onze cliënten en betrokkenen volledige inzage moeten hebben in de zorg die wij verlenen. Daarom werken we met het Digitaal ZorgDossier, een webapplicatie waarmee we registreren, communiceren, plannen en factureren. Het Digitaal ZorgDossier is toegankelijk voor iedereen die daarvoor toestemming heeft van de cliënt. Zo maken we onze zorg inzichtelijk.

 

Onze werkwijze


 
U zelf, een ziekenhuis, een huisarts of een zorgverzekeraar neemt contact met ons op voor een zorgvraag.
In overleg met de planning wordt bekeken of/hoe we uw zorgvraag aan kunnen nemen.
De wijkverpleegkundige neemt contact op voor het maken van een afspraak voor de intake.
Samen komt u dan tot een passend zorgplan waarna de zorg wordt gestart.

Oprichters


 

Brenda van Orsouw en Leo Verhagen

Oprichters en bestuurders Stichting MaxZorg

Al vanaf het eerste uur hebben Brenda en Leo het dagelijks bestuur onder zich. Brenda heeft daarnaast hart en oog voor alle zorginhoudelijke zaken en taken in de wijk. Ze is dan ook veel in de wijk te vinden. Leo houdt zich naast het bestuur en allerlei organisatorische zaken ook bezig met de financiële kanten van de zorgorganisatie; dit is bij hem in goede handen.

info@maxzorgoss.nl
0412 - 65 80 49

 

Historie


 
Stichting zonder winstoogmerk

MaxZorg is in 2009 opgericht en in 2011 als stichting voortgezet. Stichting MaxZorg werkt zonder winstoogmerk. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zien er mede op toe dat Stichting MaxZorg op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met gemeenschapsgeld. Stichting MaxZorg heeft 25 medewerkers van wie er 5 op kantoor werken en 20 werkzaam zijn als zorgprofessional.

 
 

Heeft u een zorgvraag voor ons?

Wij helpen u graag.