Zorgeloos en levensloop bestendig wonen voor senioren;
natuurlijk kan dat!


Het Max-Huis
is een kleinschalige woonvorm in de wijk
biedt eigen én gezamenlijke ruimtes
biedt betaalbaar wonen en zorg op maat
biedt maximale zelfstandigheid en de mogelijkheid samen te blijven
staat voor levensloopbestendig wonen
sluit aan bij overheidsbeleid
zoekt de connectie met de wijk
kan een sociale functie in de wijk vervullen
sluit aan bij gemeentelijke beleidsplannen
sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de zorg
biedt nieuwe mogelijkheden voor zorgorganisaties
biedt nieuwe mogelijkheden voor makelaars en woningcorporaties

Kleinschalige woonvorm in de wijk
Max-Huis De Vlinder in Heesch is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het Max-Huisconcept biedt hun de mogelijkheid een zo normaal mogelijk leven te leiden, in een gewone woonwijk tussen medeburgers. Daarmee voorziet het Max-Huis in een duidelijke behoefte: de mensen om wie het gaat – senioren met een zorgvraag – willen immers graag in ‘hun’ wijk (blijven) wonen.

Eigen én gezamenlijke ruimtes
Max-Huis De Vlinder is ruim en waar nodig aangepast aan de individuele (zorg)behoeftes. De bewoners, alleenstaand of samen, beschikken over een eigen slaapkamer met wasgelegenheid en toilet, een eigen tv en een eigen telefoonnummer. Van de gezamenlijke woonkamer en keuken kan naar believen gebruik worden gemaakt. De inrichting kunnen de bewoners uiteraard aanvullen met persoonlijke spullen zoals foto's, schilderijtjes, etc.

Betaalbaar wonen en zorg op maat
In een Max-Huis wonen senioren permanent, bekostigd uit hun persoonlijk inkomen. Het aantal bewoners maakt de woonlasten betaalbaar; zelfs met alleen AOW blijft er nog wat ruimte over voor persoonlijke uitgaven. Max-Huis helpt de bewoners met het opstellen van de zorgarrangementen. Ze kopen de zorg zelf in en professionele zorgverleners verlenen 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg op maat; afgestemd op hún wensen en behoeften.

max-huis - vli - voorkant img_2586 330x220

max-huis - vli - achterkant img_2566 330x220

max-huis - vli - tuin img_1740 330x220

Maximale zelfstandigheid en samen blijven
Met de juiste zorg op maat in de buurt en oog voor hun mogelijkheden wordt voor de bewoners van een Max-Huis de maximale mate van zelfstandigheid bewaard. Doordat de zorg is afgestemd op individuele behoeften, kunnen echtparen in een Max-Huis bovendien lekker samen blijven, ook als de een intensievere zorg nodig heeft dan de ander. Dat geeft de mensen in kwestie en hun familieleden veel rust.

max-huis - vli - huiskamer 1 img_1723  330x220

max-huis - vli - huiskamer 2 img_2247 330x220

max-huis - vli - hageheld buiten img_2546 330x220

max-huis - vli - oranjetip slaapkamer img_2505 330x220

max-huis - vli - pauwoog badkamer 330x220

Dochter van bewoners Max-Huis De Vlinder:
"Mijn moeder is dement en mijn vader wordt met zijn 79 jaar echt oud. Ook hij heeft hulp nodig want hij is hartpatiënt. Ik woon in Bergen op Zoom en dat is toch zo'n 1,5 uur rijden naar Heesch. Dan is het prettig om te weten dat mijn ouders in hun eigen, maar veilige omgeving zijn, waar hun belangen goed worden vertegenwoordigd én met 24 uur zorg per dag. Met toch genoeg vrijheid dat ze zichzelf kunnen zijn. Als De Vlinder er niet zou zijn zouden mijn ouders uit elkaar worden gehaald, daar moet ik echt niet aan denken."

Levensloopbestendig wonen
Het Max-Huis kan ook voorzien in intensievere zorgvragen, zowel qua hulpmiddelen als qua contacten met daarvoor belangrijke organisaties en artsen en specialisten. De bewoners hoeven dus niet te verhuizen als hun gezondheid achteruitgaat. Ook palliatieve zorg in een Max-Huis is mogelijk. Het heeft voor alle betrokkenen een geruststellend effect te weten dat zij thuis kunnen blijven tot het eind. Dát is levensloop bestendig wonen.

Overheidsbeleid
Het Max-Huisconcept sluit aan bij het overheidsbeleid voor zorg en ondersteuning. Het beleid richt zich op kleinschalig wonen in de wijk, met zorg op maat voor cliënten. Participatie en zelfredzaamheid staan daarin centraal. Wijknetwerken moeten hieraan invulling gaan geven: zorg dichtbij in de leefomgeving, gespecialiseerd als dat nodig is en gemakkelijk af te stemmen doordat betrokken partijen samenwerken via zogenoemde wijkteams.

Connectie met de wijk
Het Max-Huisconcept is er op gericht om de connectie met de wijk te zoeken. Die woonomgeving is bij uitstek geschikt om participatie en zelfredzaamheid te vergroten. Mensen in de wijk zijn minder anoniem; men is er meer op de hoogte van elkaars wel en wee. En de afstanden naar de lokale voorzieningen zijn kleiner waardoor zelf eropuit gaan gemakkelijker wordt. De winkels, het verkeer, het is allemaal wat kleiner en overzichtelijker.

Sociale functie in de wijk
Het Max-Huisconcept zou op termijn zelfs kunnen worden uitgebreid met een dienstverlenende functie in de wijk. Zo zou men zich kunnen voorstellen dat een eenzame wijkgenoot in het Max-Huis een kopje koffie komt drinken, een maaltijd kan afhalen of tegen een kleine vergoeding met het vervoer mee kan naar de gezamenlijke verenigingsactiviteit of de dagbesteding.


Gemeentelijke beleidsplannen
Door de overheveling van functies uit de AWBZ naar de Wmo komt de verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering van zorg in belangrijke mate bij gemeenten te liggen. Door de realisatie van Max-Huisprojecten krijgen gemeenten extra steunpunten in de wijk. Dit past naadloos in de gemeentelijke beleidsplannen rond ‘Wijknetwerken’, ‘Diensten voor diensten’ en ‘De wijk helpt de wijk’. Daarnaast neemt het individueel gebruik van voorzieningen via het zorgloket af, omdat binnen Max-Huisprojecten voorzieningen (bijv. traplift) voor meerdere personen tegelijk worden geregeld.

Actuele ontwikkelingen in de zorg
Het Max-Huisconcept biedt bovendien een antwoord op actuele ontwikkelingen in de zorg. Zo worden per 1 januari 2013 wonen en zorg gescheiden. In Max-Huis De Vlinder is deze scheiding van meet af aan in acht genomen. Ook worden de zorgzwaartepakketten 1 t/m 3 per 1 januari 2013 afgeschaft. In Max-Huis De Vlinder kan iedere oudere met een zorgvraag terecht; het zorgarrangement wordt op maat samengesteld. Niemand valt buiten de boot.

Zorgorganisaties
Zorgorganisaties hebben allereerst een signalerende functie; zij zien als eerste welke cliënten toe zijn aan een woon-zorgvorm als het Max-Huis. Zij kunnen cliënten ondersteunen in het opvragen van informatie en bij de kennismaking. Begeleidende taken van zorgorganisaties kunnen in overleg ook ingezet worden in het Max-Huis. Samenwerking tussen instanties wordt bevorderd, overzorg wordt voorkomen en elke partij in het proces werkt binnen het eigen specialisme. Zo krijgen cliënten op alle fronten een pakket op maat.

Makelaars en woningcorporaties
Makelaars en woningcorporaties weten welke woningen leeg staan en eventueel in aanmerking komen voor het realiseren van een Max-Huis. Juist omdat een wooneenheid naar de nieuwe wetgeving uit vijf of meer bewoners moet bestaan, zijn de grotere huizen bij uitstek geschikt als basis voor kleinschalige woonvormen. Aanpassingen als een traplift of extra wasgelegenheid zijn binnen die extra vierkante meters prima te realiseren. Leegstand wordt voorkomen en het pand wordt onderhouden.

max-huis - kerst 2012 sdc11117 220x330

max-huis - kerst 2012 sdc11132 220x330

max-huis - kerst 2012 sdc11142 220x330

max-huis - kerst 2012 sdc11112 220x330

Kerstdiner 2012

Meer informatie
Voor meer informatie over het Max-Huis kunt u telefonisch (0412-658049) of per e-mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ook gebruikmaken van ons contactformulier (o.v.v. Max-Huis). Graag horen we van u.

Max-Huis De Vlinder
Leekenstraat 9
5384 EN Heesch
24-uurs bereikbaarheidsnummer: 0412-65 80 49
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

maxhuis

MaxZorg
Postbus 156
5340 AD Oss
Galliërsweg 34
5349 AT Oss
0412 - 65 80 49
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.