Foto referent
“Een grote bijdrage aan efficiency en doelmatigheid binnen de gezondheidszorg”

Bevinding van een HKZ* auditor (17 april 2012)
Mevrouw M. Dekkers i.v.m. HKZ kwaliteitstoetsing voor Stichting MaxZorg:

"Wat een geweldige visie en organisatie! Het Digitaal ZorgDossier is een zeer belangrijk instrument t.a.v. de kwaliteit van de zorgverlening en het beheersen van risico’s. Vanuit dit concept is er een wereld open gegaan aan mogelijkheden en ideeën om de kwaliteit van de zorgverlening en cliëntveiligheid naar een zeer hoog niveau te tillen. Met de visie en samenwerking die het bestuur daarbij inzet kan het bijna niet anders dan dat deze organisatie (Stichting MaxZorg) een grote bijdrage gaat leveren aan de efficiency en doelmatigheid binnen de gezondheidszorg."