Thuiszorg

Er zijn verschillende soorten thuiszorg. Welke zorg u krijgt, hangt af van uw situatie en uw wensen. MaxZorg kan u ondersteunen met: 

  • Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij dagelijkse dingen zoals opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden en wassen en douchen. Maar ook hulp het aan- en uittrekken van steunkousen, bij eten en drinken en bij de toiletgang horen hierbij. Wanneer u, al dan niet tijdelijk, niet in staat bent dit zelf te doen, kunnen wij u hierbij helpen.

  • Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg omvat verpleegkundige handelingen zoals controle van lichaamsfuncties, wond- of stomaverzorging en het verwisselen van een katheter. Een verpleegkundige kan u ook helpen om te gaan met uw ziekte of behandeling en u begeleiden bij zelfzorg. De verpleegkundige ondersteunt u bij het verwerken van ervaringen, helpt u bij het regelen van zaken en heeft persoonlijke aandacht voor u.

  • Gespecialiseerde individuele begeleiding

Gespecialiseerde individuele begeleiding is er om ouderen met psychosociale problemen, geheugenproblemen of beginnende dementie te helpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Zelfredzaamheid en mensgerichte zorg is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Voor alle zorgverlening geldt dat we zelfstandigheid willen bevorderen of zo lang als mogelijk in stand willen houden. Samen met u kijken we naar mogelijkheden.

We komen op afgesproken dagen en tijden bij u thuis en helpen u, in uw eigen vertrouwde omgeving, structuur aan te brengen in uw dagelijks leven, zodat u er beter de regie over kunt voeren. Ook helpen we u met het maken en onderhouden van sociale contacten en met allerlei praktische zaken, zoals uw administratie, een gesprek met een arts of de gemeente, of boodschappen doen.

Samen met u en uw eventuele mantelzorgers bekijken we op welke manier we u het beste kunnen ondersteunen. Alle afspraken die we daarover maken leggen we vast in een ondersteuningsplan. We werken nauw samen met de sociale wijkteams en andere zorgprofessionals. Zo zorgen we er samen voor dat u beter in staat bent voor uzelf te zorgen en uw eigen leven te leiden.

  • Hulp bij het huishouden

Wanneer u, al dan niet tijdelijk, de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden (zoals de was draaien, stofzuigen en boodschappen doen) niet meer zelf kunt, kunnen wij u ondersteunen met hulp bij het huishouden. Wanneer het u door een psychische of sociale reden (tijdelijk) niet lukt om zelfstandig uw huishouden te runnen, dan kunnen wij u helpen met een combinatie van hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding.