Gespecialiseerde dagbesteding

Voor zelfstandig wonende ouderen

Op onze locatie De Rotsvlinder in Berghem (Waatselaarstraat 3) verzorgen we gespecialiseerde dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke beperkingen of aandoeningen en (beginnende) geheugenproblemen, die in de eigen buurt geen geschikte voorzieningen hebben.

Geloven in de eigen kracht

We geloven in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken en naar eigen inzicht vorm te geven aan het leven, ook wanneer dit door gezondheidsproblemen moeilijker wordt. We zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer waar u zichzelf kunt en mag zijn.

Het leven delen

Samen met anderen iets beleven en het leven delen, daar gaat het om bij onze dagbesteding. Met onze activiteiten willen we u graag helpen om een positieve invulling aan het leven te geven en u niet eenzaam te voelen. Kortom: om van het leven te genieten.

Afgestemd op uw wensen en mogelijkheden

In een gezellige, lichte ruimte kunt u andere mensen ontmoeten voor een kopje koffie en een praatje. Het programma biedt een structuur van activiteit en rust en wordt zo veel mogelijk afgestemd op uw individuele wensen en mogelijkheden.

Activiteiten

De activiteiten hebben verschillende aandachtsgebieden: sociaal, creatief, geheugen en beweging. Ook is er de mogelijkheid om tussen de middag samen te eten en om ’s middags te rusten. We bekijken altijd samen met u en uw mantelzorgers wat u precies nodig hebt en wat u kunt en wilt.

Kleine groepen

Omdat het om specialistische dagbesteding gaat, werken we met groepen van maximaal zes personen. Op die manier is er voldoende professionele aandacht voor alle deelnemers. Voor een gezellig samenzijn kan de groep wel groter zijn. We schakelen dan de hulp in van een vrijwilliger.

Programma en tijden

Onze specialistische dagbesteding vindt momenteel plaats op maandag, woensdagmiddag en vrijdag. Bij voldoende belangstelling zal ons aanbod worden uitgebreid. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een aangepast programma of andere tijden, dan bespreken we onze mogelijkheden graag met u.

Deelnemen 

Om te kunnen deelnemen zijn er drie mogelijkheden:

  • U kunt bij de gemeente, via de Wmo, een indicatie aanvragen.
  • Hebt u een indicatie voor langdurige zorg, dan kunt u binnen die WLZ-indicatie deelnemen.
  • Hebt of krijgt u geen indicatie, dan kunt u deelnemen tegen een vriendelijk tarief (en dat uit een eventueel PGB bekostigen).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze gespecialiseerde dagbesteding en/of wilt u graag een kijkje komen nemen of een middagje meedraaien, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.