Mission statement

Stichting MaxZorg wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door persoonsgerichte kwaliteitszorg te bieden; zorg op maat die bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van de zorgvrager.

Dat doen we door te zorgen voor

  • een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak;
  • een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt, en
  • intensieve samenwerking in de keten.

Aan onze medewerkers én aan aankomende zorgprofessionals wil Stichting MaxZorg de mogelijkheid bieden zich binnen ons bedrijf vanuit hun eigen vakkennis in een open werkomgeving verder te ontwikkelen en te ontplooien.