Over ons

Persoonsgerichte kwaliteitszorg

Mensen die door ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen zonder uitzondering zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Daarom zoeken onze professionals altijd in overleg met hen naar de zorgoplossing die het beste bij past bij hun manier van leven. Dát noemen we bij Stichting MaxZorg persoonsgerichte kwaliteitszorg: persoonlijk, betrokken en op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Transparantie

Onder kwaliteit verstaan we niet alleen maatwerk en deskundigheid, maar ook transparantie. Wij vinden dat onze cliënten en betrokkenen volledige inzage moeten hebben in de zorg die wij verlenen. Daarom werken we met het Digitaal ZorgDossier, een webapplicatie waarmee we registreren, communiceren, plannen en factureren. Het Digitaal ZorgDossier is toegankelijk voor iedereen die daarvoor toestemming heeft van de cliënt. Zo maken we onze zorg inzichtelijk.

Stichting zonder winstoogmerk

MaxZorg is in 2009 opgericht en in 2011 als stichting voortgezet. Stichting MaxZorg werkt zonder winstoogmerk. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zien er mede op toe dat Stichting MaxZorg op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met gemeenschapsgeld. Stichting MaxZorg heeft 45 medewerkers van wie er 5 op kantoor werken en 40 werkzaam zijn als zorgprofessional.